Σημειώνονται καθυστερήσεις στις παραδόσεις από τους ταχυμεταφορείς