Επικοινωνήστε μαζί μας

Δε - Πα: 8:00 - 16:30
(χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο)

800 500 1981

Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός

ΚΑΝΕ “LIKE & SHARE (public)  ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 1 TABLETΚΑΙ 15 ΤΥΧΕΡΟΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΑΠΟ 1 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 15€ ”

Όροι Συμμετοχής

1.  Η ΕΝΕΡΤΖΑΙΕΡΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε (εφεξής Energiers ΑΕ), η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνει το Διαγωνισμό με την ονομασία “ΚΑΝΕ LIKE & SHARE (public) ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 1 TABLETΚΑΙ 15 ΤΥΧΕΡΟΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΑΠΟ 1 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 15€ ” (εφεξής Διαγωνισμός), ο οποίος διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσηςwww.facebook.com(εφεξής Facebook).

2.  Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2016. Λήξη διαγωνισμού 31/12/2016 & ώρα 24:00.

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

3.  Ο διαγωνισμός είναι προσβάσιμος από τη διεύθυνση  http://www.facebook.com/energiers

4.  Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα, είναι χρήστες του Internet, και έχουν συμπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Energiers και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

5.  Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη λογαριασμού χρήστη στο Facebook και η αποδοχή των όρων χρήσης του.

6.  Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό  δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

7.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν.

8.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής και Πολιτικής Απορρήτου.

9.  Κατά τη λήξη του διαγωνισμού θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων

10.  Για τη συμμετοχή  στις κληρώσεις απαιτείται α) η σύνδεση με το Facebook, β) LIKE& SHARE (public) στη σελίδα της εταιρίας.

11.  Ο νικητής της κλήρωσης καθώς και τυχόν ειδικοί όροι θα ανακοινωθεί στη σελίδα των Energiers στο Facebook (www.facebook.com/Energiers).

12.  Όριο 1 συμμετοχής ανά μοναδικό Facebook user. Ως μοναδικό χαρακτηριστικό κάθε user χρησιμοποιείται το Facebook ID του.

13.  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την 3/1/2017 το απόγευμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκεται στη διεύθυνση ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θέρμη, Πυλαία Χορτιάτης & ώρα 11:00 & τυχαία θα επιλεγούν 16 ονόματα.

14.  Η Energiers ΑΕ δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα κατατεθούν μέσω του Facebook.  

15.  Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος στο Facebook από τα Energiers καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδαwww.facebook.com/Energiers.

16.  Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους από εταιρικά καταστήματα στην περιοχή τους.

17.  Τα δώρα είναι 15 δωροεπιταγές αξίας 15 ευρώ για αγορές από τα εταιρικά καταστήματα ή το e-shop της Energiers και 1 tablet.

18.  Η Energiers ΑΕ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη-εύρεση των νικητών, εφόσον καταβάλει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επικοινωνήσει μαζί τους με τα προαναφερόμενα μέσα.

19.  Σε περίπτωση που στο πρόσωπο των νικητών δε συντρέχουν οι όροι συμμετοχής ή αρνηθούν το δώρο ή δεν επικοινωνήσουν εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίησή τους για να παραλάβουν το δώρο τους, αποσβένεται το δικαίωμα τους να ζητήσουν το δώρο τους, το δώρο δεν αποδίδεται και η Energiers έχει την διακριτική ευχέρεια διάθεσης του δώρου κατά την κρίση της με συνέχιση των κληρώσεων είτε με άλλο τρόπο.

20.  Τα δώρα είναι  προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης, συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

21.  Τα δώρα αφού παραδοθούν από την Energiers δεν επιστρέφονται, ούτε μπορούν να μη γίνουν αποδεκτά μετά την παραλαβή τους.

22.  Προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του εν λόγω διαγωνισμού, η Energiers ΑΕ συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) Facebook Profile ID β) Ονοματεπώνυμο γ) Κινητό τηλέφωνο και δ) email

Η Energiers ΑΕ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζουν σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στα Energiers (Ρ. Φεραίου 21 Ευκαρπία Θεσσαλονίκη) και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων. Η Energiers διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω όρων. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν.

Loading...